ללא שם

תוכן אודות בית הסנגהה 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VGp3f-sZpRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

הקלטה
13.04.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת דהרמה - הפחתת הפבריקציה.mp3
הקלטה
13.04.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטציה מונחית - מטא לעצמנו, לדמות תומכת, לדמות מאתגרת, ולכל צורות החיים.mp3
הקלטה
12.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - שיחת דהרמה - Easing Escalation.mp3
הקלטה
12.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - Mettā to Self, Friend, those Suffering, and Whole World.mp3
הקלטה
12.04.2020 - אונליין - זהר לביא - הנחיות יום 2 - הרפיית הכיווץ הגופני.mp3
הקלטה
11.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - הנחיות יום 1 - Welcoming Body in a Spacious Awareness.mp3
הקלטה
11.04.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת דהרמה - מהי מטא.mp3
הקלטה
11.04.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטציה מונחית - מטא לעצמנו, לדמות קלה, ולעולם.mp3
הקלטה
10.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - שיחת פתיחה - Mettā and Emptiness.mp3

עמודים