ללא שם

תוכן אודות בית הסנגהה 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VGp3f-sZpRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

הקלטה
27.02.2020 - עין דור - קרן ארבל - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
27.02.2020 - עין דור - קרן ארבל - איכויות והשקפות מיטיבות.mp3
הקלטה
27.02.2020 - עין דור - יהל אביגור - מדיטציית מטא מונחית.mp3
הקלטה
26.02.2020 - עין דור - שימי לוי - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
26.02.2020 - עין דור - יהל אביגור - עבודה עם מחשבות.mp3
הקלטה
26.02.2020 - עין דור - יהל אביגור - מדיטציה מונחית.mp3
הקלטה
25.02.2020 - עין דור - שימי לוי - ארבע האמיתות והאורחים.mp3
הקלטה
25.02.2020 - עין דור - קרן ארבל - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
25.02.2020 - עין דור - יהל אביגור - מדיטציה מונחית.mp3
הקלטה
24.02.2020 - עין דור - שימי לוי - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
24.02.2020 - עין דור - קרן ארבל - חושים - שמירה על התודעה ותגובתיות.mp3
הקלטה
24.02.2020 - עין דור - יהל אביגור - מדיטציה מונחית.mp3
הקלטה
23.02.2020 - עין דור - שימי לוי - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
07.03.2020 - עין דור - סטיבן פולדר ורון אלון - שאלות ותשובות.mp3
הקלטה
07.03.2020 - עין דור - סטיבן פולדר - הנחיות מדיטציה.mp3
הקלטה
06.03.2020 - עין דור - רון אלון - מדיטציה מונחית.mp3
הקלטה
06.03.2020 - עין דור - רון אלון - הנחיות מדיטציה.mp3
הקלטה
17.01.20 - עין דור - אודליה - לשחרר ולהתחיל מחדש.mp3
הקלטה
31.01.20 - עין דור - ערן הרפז ומיכל כהן - סמאדי והנחיות מדיטציה בהליכה.mp3
הקלטה
31.01.20 - עין דור - ערן הרפז - שיחת דהרמה על סיפורים.mp3
הקלטה
31.01.20 - עין דור - מיכל כהן - מדיטציה מונחית.mp3
הקלטה
30.01.20 - עין דור - מיכל כהן - הנחיות מדיטציה.mp3
הקלטה
22.02.20 - עין דור - ערן הרפז - חמשת האורחים.mp3
הקלטה
21.02.20 - עין דור - ערן הרפז - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
21.02.20 - עין דור - נטע - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
21.02.20 - עין דור - אילן לוטנברג - מנפרדות לאחדות.mp3
הקלטה
20.02.20 - עין דור - ערן הרפז - נוכחות.mp3

עמודים