ללא שם

תוכן אודות בית הסנגהה 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VGp3f-sZpRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

הקלטה
08.02.20 - תובל - שימי לוי - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
07.02.20 - תובל - שימי לוי - הנחיות מדיטציה.mp3
הקלטה
07.02.20 - תובל - שימי לוי - שיחת דהרמה.mp3
הקלטה
06.02.20 - תובל - שימי לוי - שחרור המאבק וזיהוי התשוקה.mp3
הקלטה
29.09.2018 - עין דור - זהר לביא - תפקידים מתגלגלים לתוך ריקות.mp3
הקלטה
28.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - יום 5 - הנחיית היעדר-עצמי.mp3
הקלטה
28.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - יום 5 - הנחיית היעדר-עצמי - שאלות ותשובות.mp3
הקלטה
27.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה ריקה מהעצמי - לתת לה ללכת לכל הכיוון.mp3
הקלטה
27.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה מונחית - כלפי כל הדברים.mp3
הקלטה
27.09.2018 - עין דור - זהר לביא - הנחיות דוקהה.mp3
הקלטה
26.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - יום 3 - הוראות - ודאנה.mp3
הקלטה
26.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - יום 3 - הוראות - ודאנה - שאלות ותשובות.mp3
הקלטה
26.09.2018 - עין דור - זהר לביא - מטהה מונחית - קל, נייטרלי וקשה.mp3
הקלטה
26.09.2018 - עין דור - זהר לביא - ודאנה וסוף הדוקהה.mp3
הקלטה
25.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - כל צורות האדיבות.mp3
הקלטה
25.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - חקירה קצרה של אנרגיית נשימה בכל הגוף.mp3
הקלטה
25.09.2018 - עין דור - זהר לביא - הנחיות לעבודה עם כאב וחוסר נוחות, כולל חוסר מנוחה ועייפות.mp3
הקלטה
24.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - הנחיות לגישת מטהה עדינה ורחבה (כולל שאלות ותשובות).mp3
הקלטה
24.09.2018 - עין דור - זהר לביא - מטהה כדרך(או צורת) הסתכלות(או ראייה).mp3
הקלטה
24.09.2018 - עין דור - זהר לביא - מדיטצייה מונחית - האני, קלות וכולם באולם.mp3
הקלטה
23.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה וריקות - שיחת פתיחה.mp3

עמודים