ברכות ליהל אביגור שצורף לצוות המורים של גאיה האוס באנגליה