הזמנה להשתתפות במחקר

המעבדה לתודעה מתבוננת באוניברסיטת חיפה מזמינה אותך להשתתף במחקר על מדיטציה וקשב לחוויה הפנימית.

כל משתתפת או משתתף במחקר יקבלו תגמול כספי של 400₪ ופידבק אישי על הקשב לחוויה הפנימית שלה/ו.

לפרטים והרשמה כנס/י לקישור:

https://mind-study.wixsite.com/register2