מדיטציה מונחית: עבודה עם תחושות הגוף. עברית 2015

לילה קמחי
סוג ההקלטה: 
Guided meditation
שפת ההקלטה: 
עברית
איכות ההקלטה: 
איכות גבוהה

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שם השיחה: 
Guided Meditation
שם המורה: 
Lila Kimhi
שם הריטריט: 
Meditation Retreat with Yonath
שנה: 
2015
מספר שיחה: 
3