הנחיות למדיטציה - על פתיחות (איכות הקלטה בינונית) 2015