ארבע מחוייבויות חוכמה, אמת וכנות, ויתור ורוחב לב ושלווה