הנחיות בוקר אניצה ואנטה

יונתן דומיניץ
יונתן דומיניץ
סוג ההקלטה: 
מדיטציה מונחית
שפת ההקלטה: 
עברית
איכות ההקלטה: 
איכות גבוהה

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שנה: 
2019