הנחיות לתרגול מדיטציה באויר הפתוח. נשימה והליכה בסוף