חקירה - שחרור מכובד העבר וההבדל בין החיים האמיתיים לחיים שמעבר