שיחת הנחיות - מה אני מוצא כשאני לא מחפש דבר + מטא לתופעות