17.01.2023 - יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - הפריזמה המשולשת של הבודהה-דהרמה, לא אני (אנאטה) - הקלטה 11