04.03.2023 - יום 2 - בוקר - מדיטציה מונחית, שאלות ותשובות, והנחיות למדיטציה בהליכה - הקלטה 2