05.03.2023 - יום 3 - בוקר - מדיטציה מונחית - הקלטה 4