06.03.2023 - יום 4 - צהרים - שיחת דהרמה - החוכמה שבמנוחה - הקלטה 7