יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - ינשופים מקרינים מטא - הקלטה 8