שיחות דהרמה מוקלטות

צהריים - מדיטציה מונחית - תשומת לב לתחושות - הקלטה 6
לב - 28.10.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - תשומת לב לתחושות - הקלטה 6.mp3
דוד לב
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
צהריים - מדיטציה מונחית - הקלטה 3
לב - 27.10.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - הקלטה 3.mp3
דוד לב
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
ערב - שיחת דהרמה - איך לפגוש את אי הנחת - הקלטה 4
לב - 27.10.2022 - ערב - שיחת דהרמה - איך לפגוש את אי הנחת - הקלטה 4.mp3
דוד לב
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
בוקר - מדיטציה מונחית - חיבור לתחושת הגוף - הקלטה 8
לוי - 29.10.2022 - בוקר - מדיטציה מונחית - חיבור לתחושת הגוף - הקלטה 8.mp3
שימי לוי
שימי לוי
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
ערב - שיחת דהרמה - נקודת האיזון - הקלטה 7
לוי - 28.10.2022 - ערב - שיחת דהרמה - נקודת האיזון - הקלטה 7.mp3
שימי לוי
שימי לוי
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
בוקר - הנחיות מדיטציה - נעים, לא נעים, ודאנה - הקלטה 5
לוי - 28.10.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - נעים, לא נעים, ודאנה - הקלטה 5.mp3
שימי לוי
שימי לוי
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
בוקר - הנחיות מדיטציה - תשומת לב לגוף ולנשימה - הקלטה 2
לוי - 27.10.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תשומת לב לגוף ולנשימה - הקלטה 2.mp3
שימי לוי
שימי לוי
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
ערב - שיחת דהרמה - מהו שלום בתרגול - הקלטה 4
עובדיה - 21.10.2022 - ערב - שיחת דהרמה - מהו שלום בתרגול - הקלטה 4.mp3
שפה:
עברית
להמשך קריאה...
ערב - מדיטציה מונחית - תשומת לב לנשימה - הקלטה 1
עובדיה - 20.10.2022 - ערב - מדיטציה מונחית - תשומת לב לנשימה - הקלטה 1.mp3
רני עובדיה
רני עובדיה
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
בוקר - הנחיות מדיטציה - תשומת לב לתחושות - הקלטה 6
כהן - 22.10.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תשומת לב לתחושות - הקלטה 6.mp3
מיכל כהן
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...

עמודים

Subscribe to רצועות השמע