שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בנושא איכויות הלב בהנחיית סטיבן פולדר ושימי לוי ובסיועו של יהל אביגור
2018
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
2 סטיבן פולדר Recruiting the Heart for Liberation לשמיעה
2 שימי לוי הנחיות תרגול בוקר יום 2 לשמיעה
2 שימי לוי הנחיות תרגול אחר הצהריים יום 2 לשמיעה
3 סטיבן פולדר Taking Risks for Love לשמיעה
3 שימי לוי הנחיות תרגול בוקר יום 3 לשמיעה
3 יהל אביגור הנחיות תרגול אחר הצהריים יום 3 לשמיעה
4 סטיבן פולדר הנחיות תרגול בוקר יום 4 לשמיעה
4 שימי לוי הדרשה על אהבה חברית (מטא סוטה) לשמיעה
4 יהל אביגור הנחיות אחר הצהריים יום 4 לשמיעה
5 סטיבן פולדר Forgiveness - Restart - Reset לשמיעה
5 שימי לוי הנחיות אחר הצהריים יום 5 בנושא סליחה לשמיעה
5 שימי לוי הנחיות בוקר יום 5 לשמיעה
6 שימי לויסטיבן פולדריהל אביגור שאלות ותשובות לשמיעה
6 שימי לוי הנחיות בוקר יום 6 לשמיעה
7 סטיבן פולדריהל אביגור תרגול מטא בחיי היום יום - חלק 2 לשמיעה
7 שימי לוי תרגול מטא בחיי היום יום - חלק 1 לשמיעה

הקלטות עבור:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בנושא איכויות הלב בהנחיית סטיבן פולדר ושימי לוי ובסיועו של יהל אביגור
2018