שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ויונתן דומיניץ ובסיועה של סהר רוקח
2018
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 לילה קמחי שיחת דהרמה לשמיעה
2 יונתן דומיניץ הנחיות למדיטציה לשמיעה
2 יונתן דומיניץ לשחרר מתוך אהבה לשמיעה
2 לילה קמחי הנחיות למדיטציה לשמיעה
3 לילה קמחייונתן דומיניץ שיחת סיכום לשמיעה

הקלטות עבור:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ויונתן דומיניץ ובסיועה של סהר רוקח
2018

יום בקורס: 1