שיחות דהרמה מוקלטות

יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
מרטין איילוורד Questions and Answers לשמיעה
מרסייה רוז Metta Sutta לשמיעה
מרטין איילוורד exploration of consciousness לשמיעה
מרסייה רוז Mr9 Impermanence לשמיעה
מרטין איילוורד Meditation Instructions - Body + Q_A לשמיעה
מרסייה רוז Equanimity part1 לשמיעה
מרטין איילוורד guided meditation לשמיעה
מרסייה רוז The Heart's Release לשמיעה
מרטין איילוורד DANA לשמיעה
מרסייה רוז Mr4 Suffering לשמיעה
מרסייה רוז Hindrances to Metta לשמיעה
מרסייה רוז Mr1 Introduction Talk לשמיעה
מרסייה רוז Compassion לשמיעה
מרסייה רוז Rupa Lila לשמיעה
מרסייה רוז Generosity לשמיעה
מרסייה רוז Opening for Metta Retreat לשמיעה
לילה קמחי Guided Meditation-Breathe and לשמיעה
לילה קמחי Meditation instructions לשמיעה
ינאי פוסטלניק (with Yanai) The Never Ending Journey Back Home לשמיעה
לילה קמחי Guided Meditation לשמיעה
ליי ברזינגטון Lb3 לשמיעה
קיטיסרו Listening to Ending -Kitisaro לשמיעה
ליי ברזינגטון Lb8 The Five Hindrances לשמיעה
ליי ברזינגטון Lb1 The Jhanas-1 לשמיעה
ליי ברזינגטון Lb4 לשמיעה
ליי ברזינגטון Lb9 Q&A לשמיעה
ליי ברזינגטון Opening Talk לשמיעה
קיטיסרו Answers to Questions-Thanisara לשמיעה
ליי ברזינגטון Lb5 Sathipatana Sutta Meditation לשמיעה
ליי ברזינגטון Guided Metta (10 min) לשמיעה

עמודים

עמודים