שיחות דהרמה מוקלטות

יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
כללי Anapanasati Meditation in Hebrew לשמיעה
יונתן דומיניץ מדיטציה מונחית 15 דקות לשמיעה
ערן הרפז Guided meditation, Eran Harpaz, 30 min לשמיעה
כללי Ge1 Guided Meditation לשמיעה
יונתן דומיניץ מדיטציה מונחית 30 דקות לשמיעה
כללי Gp2 Wild לשמיעה
כללי Gp3 Guided Meditation לשמיעה
ערן הרפז Guided meditation, by Eran Harpaz, 15 min לשמיעה
כללי Ge4 Guided Meditation לשמיעה
ערן הרפז The Way לשמיעה
ערן הרפז A Consciousness Coping to a Heart Beating לשמיעה
ערן הרפז deeply exception_ no I לשמיעה
ערן הרפז Meditaion Instructions לשמיעה
ערן הרפז Meditation Instructions לשמיעה
ערן הרפז Breathing Meditation לשמיעה
ערן הרפז Opening talk and guided meditation לשמיעה
ערן הרפז No name לשמיעה
ערן הרפז Meditation Instructions לשמיעה
ערן הרפז No particular name לשמיעה
ערן הרפז Talk with no name לשמיעה
ערן הרפז The 5 obstacles לשמיעה
ערן הרפז 5 gates לשמיעה
ערן הרפז Conscious of consciousness לשמיעה
ערן הרפז On Meditation Attention and C לשמיעה
ערן הרפז No name לשמיעה
ערן הרפז What Do We See When We Walk Out of The Comfort Zone לשמיעה
ערן הרפז meditation instruction 2 לשמיעה
ערן הרפז For whom the bells rang לשמיעה
ערן הרפז On Time and Change לשמיעה
ערן הרפז Where Are We Going לשמיעה

עמודים

עמודים