שיחות דהרמה מוקלטות

יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
צ’ארלס ז’נו 02 CG meditation instructions 131016 לשמיעה
כללי Bt1 The Waking Up לשמיעה
קתרין מגי Cm5 Meeting the Moment as Is לשמיעה
קתרין מגי Cm1 Guided Meditation לשמיעה
קתרין מגי Cm6 Closing Talk לשמיעה
אקינצ’נו Akin30sati and its challenges-hindrances לשמיעה
קתרין מגי Cm2 Meditation Instructions לשמיעה
קתרין מגי Cm7 The Art of Not Waiting לשמיעה
אקינצ’נו Akin32sati and its challenges-hindrances לשמיעה
קתרין מגי Cm3 Looking for Definition לשמיעה
קתרין מגי Cm8 Plato says practice dying לשמיעה
אקינצ’נו Akin20stages of meditation-review on stilling thoughts לשמיעה
אקינצ’נו Akin11The hindrances (5 nivarana) לשמיעה
אקינצ’נו Akin16Bat El Guided Metta Meditation לשמיעה
אקינצ’נו Akin21Mindfulness in context-bhavana-satipatthana לשמיעה
אקינצ’נו Akin12Mind-Citta and its functions & qualities לשמיעה
אקינצ’נו Akin17Morning-Cittanupassana 3 Questions לשמיעה
אקינצ’נו Akin13Brahmavihara-4 Immeasureables לשמיעה
אקינצ’נו Akin18Buddha as therapist - 4 Noble Truths לשמיעה
אקינצ’נו Akin08 Sati and its images לשמיעה
אקינצ’נו Akin14Guided Metta Meditation לשמיעה
אקינצ’נו Akin19Morning-5 ways of stilling thoughts לשמיעה
אקינצ’נו Akin15Morning-Footnote on Citta לשמיעה
אקינצ’נו Akin05 Birth and Death (2 hrs) לשמיעה
אקינצ’נו Akin02 Relationship and Sangha לשמיעה
אקינצ’נו Akin06 Sankharas לשמיעה
אקינצ’נו Akin03 Q & A Relationship and Sangha לשמיעה
אקינצ’נו Akin7 Q&A - Consciousness לשמיעה
אקינצ’נו Akin4a Group Discussion- Rela לשמיעה
אקינצ’נו Akin04b Group Discussion- Relationship לשמיעה

עמודים

עמודים