שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ וקרן ארבל ובסיועו של יהל אביגור
2019
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
2 קרן ארבל ארבע האמיתות כוונה מיטיבה ומאמץ נכון -יום 2 לשמיעה
2 יונתן דומיניץ הנחיות למדיטציה בוקר- יום 2 לשמיעה
3 יונתן דומיניץ ויתור- שמיטה שמחה וחופש - יום 3 לשמיעה
3 יהל אביגור מדיטציה מונחית - יום 3 לשמיעה
3 קרן ארבל הנחיות בוקר- חמשת המכשולים לשמיעה
4 קרן ארבל מדיטצייה מונחית וודנא - יום 4 לשמיעה
4 יונתן דומיניץ הנחיות מדיטציה בוקר ודנא - יום 4 לשמיעה
4 יהל אביגור שיחת דהרמה עבודה עם מכשולים לשמיעה
5 יונתן דומיניץ מדיטציה מונחית- יום 5 לשמיעה
6 יונתן דומיניץ השראה מפרח הלוטוס - טרנספורמציה מכאב בעזרת חמלה וחוכמה - יום 6 לשמיעה
6 יהל אביגור מדיטציה מונחית לשמיעה
6 קרן ארבל הנחיות למדיטציה מטא לשמיעה
7 קרן ארבל מדיטציה מונחית- אניצה לשמיעה
7 יהל אביגור שיחת דהרמה- אנאטה - יום 7 לשמיעה
8 קרן ארבל הנחיות בוקר שבעת אברי ההתעוררות - יום 8 לשמיעה
8 קרן ארבל מטא כהתכוונות וכערך לחיים - יום 8 לשמיעה
8 יהל אביגור הנחיות למדיטציה אנאטה - יום 8 לשמיעה
8 יונתן דומיניץ מדיטציה מונחית לשמיעה
9 קרן ארבליונתן דומיניץיהל אביגור שאלות ותשובות לשמיעה
יונתן דומיניץ הנחיות בוקר אניצה ואנטה לשמיעה

הקלטות עבור:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ וקרן ארבל ובסיועו של יהל אביגור
2019