לריטריט בחודש יולי בהנחיית אלה טולנאי ויונתן דומיניץ 5-11/7 דרושים מתנדבים

לריטריט בחודש יולי בהנחיית אלה טולנאי ויונתן דומיניץ 5-11/7 דרושים מתנדבים לצוות המטבח ולניהול הקורס.

זו הזמנה לקחת חלק בתמיכה בקיום הקורס דרך תרגול בפעולה במסגרת של ריטריט שירות. לקריאה נוספת: http://tovana.org.il/about-volunteering

לצוות המטבח יכולים מי שישב/ה בקורס בתובנה

לניהול הקורס יכולים להתנדב מי ששרתו בצוות המטבח

להתנדבות: https://bit.ly/2y0EgOV

לפרטים נוספים על הקורס: http://tovana.org.il/event/21235

 

בתודה ובערכה,

וועדת ארגון קורסים