התנדבות בריטריטים בתובנה

עמותת תובנה מעבירה כ–20 קורסי סוף שבוע וכ-20 קורסים ארוכים בעין דור ובמקומות נוספים במהלך השנה. כמו כן, מתקיימים כ–40 קורסים/ריטריטים עירוניים ועוד מפגשי דהרמה רבים.
עמותת תובנה מתבססת ומתנהלת בעיקרה על מתנדבים רבים. במהלך השנה מתנדבים בעין דור כ – 200 מתנדבים, וזאת בנוסף לכ- 50 פעילים נושאי תפקיד קבוע.

מתנדבים ופעילים אלו מאפשרים לימוד, תרגול והפנמה של הדהרמה לאלפי מתרגלים בשנה. 


לשם קיום הקורסים והצלחתם, יש צורך בהרבה יידיים עוזרות, והרבה ידיים שיערבבו טחינה!

בנוסף, זוהי גם הזמנה לקבוצות הישיבה להגיע ביחד לריטריט שירות.
שירות כקבוצה מתרגלת יכול לסייע לכם להכיר אחד את השני תוך כדי עשייה, לשלב נתינה ותרגול. ההתנדבות ביחד יכולה לתרום לתרגול עשיר וגשר בין הישיבה על הכרית לתרגול ביומיום.

מוזמנים לפנות לרכזות המתנדבים ולהרשם מראש כקבוצה לקורס בו אתם מעוניינים לשרת יחדיו.

לשאלות ניתן לפנות לאיילה ayala@tovana.org.il