תקנון למניעת הטרדה מינית וכתובת לפניות

תובנה שואפת להיות סביבה מכבדת, בטוחה ומטיבה.
הטרדה מינית והתנכלות על רקע הטרדה מינית עומדות בניגוד מוחלט למדיניות העמותה ופוגעות במרחב הבטוח שאנו שואפים לקיים בקהילת תובנה.
 
על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998, הטרדה מינית היא: 
  • סחיטה באיומים - כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  • מעשים מגונים - סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין הפלילי.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות (כאשר ההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול - זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות (כאשר ההתייחסויות נעשות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול - זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
  • התייחסות (אפילו חד פעמית) מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם ללא הסכמתו, תוך התמקדות במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו.

אחריות על טיפול בתלונות בדבר פגיעה או הטרדה מינית:

כל הפניות יטופלו מתוך כבוד לפונה ורצונותיה/יו. נשאף לפעול תוך שמירה על דיסקרטיות לשיקול הדעת של הפונה, תוך מתן כבוד לתקנון ולחוק למניעת הטרדה מינית.

אתן/ם מוזמנים/ות לפנות בכל עניין רלוונטי.

לקריאת התקנון למניעת הטרדה מינית לחצו כאן