להיות חלק מריטריט עם שירות - תרגול של נדיבות, עשייה וקשב