קורס משפחות

על מנת לאפשר את התרגול גם לבעלי משפחה יזמנו את קורס המשפחות המתקיים אחת לשנה. בקורס זה ישנה הזדמנות נדירה לכל המשפחה לתרגל יחד ולהפגש עם משפחות מתרגלות נוספות.
על מנת לאפשר להורים להתפנות לתרגול מתקיימות פעילויות לילדים ברוח "שפת הקשב", תכנית ללימוד תשומת לב וקשב לילדים המתקיימת במסגרות החינוך. כמו- כן ישנן פעילויות משפחתיות המעודדות את הבאת תשומת הלב, הקשב ופתיחות הלב אל חיי המשפחה.

שיחות הדהרמה בקורס מותאמות גם הן כמובן להתמודדיות השונות העולות בהיותינו הורים ובני משפחה ולאפשרויותיה של הדהרמה לתרום בחיי המשפחה.

 

כתבה על קורס משפחות בתובנה:

קורס משפחות