תכנים של כרמל שלו
תכנים של Carmel Shalev

לשוניות ראשיות

כרמל שלו

שם המורה: כרמל שלו