How you can help us

Post date: 27/06/2021
מרכז הריטריטים בעין דור מזמין מתרגלות ומתרגלים וותיקים, המעוניינים להעמיק את התרגול, ולשמש כתומכי תפעול במרכז לתקופה ממושכת. ריטריט רכזות במרכז עין דור היא הזדמנות ייחודית לשלב תרגול עם עבודה, במסגרת דהרמית קהילתית, ולתרום בשירות מתמשך לקהילת תובנה ולמתרגלי המרכז.