Audio library

יום 10 - הקלטה 18 - בוקר - מדיטציה מונחית - שתי מדיטציות קצרות לסיום הריטריט
18 - יהל אביגור - 2.2.24 - יום 10 - הקלטה 18 - בוקר - מדיטציה מונחית - שתי מדיטציות קצרות לסיום הריטריט.mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 9 - הקלטה 17 - ערב - שאלות ותשובות - תרגול ג'האנה בבית (חלק ב)
17 - יהל אביגור - 1.2.24 - יום 9 - הקלטה 17 - ערב - שאלות ותשובות - תרגול ג'האנה בבית (חלק ב).mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 9 - הקלטה 16 - ערב - שאלות ותשובות - המקום והייחוד של תרגול ג'האנה בבית (חלק ב).
16 - יהל אביגור - 1.2.24 - יום 9 - הקלטה 16 - ערב - שאלות ותשובות - המקום והייחוד של תרגול ג'האנה בבית (חלק ב).mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 9 - הקלטה 15 - צהרים - שיחת דהרמה - הקדמה לשיחה של רוב על תשוקה
15 - יהל אביגור - 1.2.24 - יום 9 - הקלטה 15 - צהרים - שיחת דהרמה - הקדמה לשיחה של רוב על תשוקה.mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 8 - הקלטה 13 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תענוגות החושים והעונג של הסמדהי
13 - יהל אביגור - 31.1.24 - יום 8 - הקלטה 13 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תענוגות החושים והעונג של הסמדהי.mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 7 - הקלטה 12 - ערב - שאלות ותשובות - לאחר שיחה על הג'האנה הראשונה
12 - יהל אביגור - 30.1.24 - יום 7 - הקלטה 12 - ערב - שאלות ותשובות - לאחר שיחה על הג'האנה הראשונה.mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 7 - הקלטה 10 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מכשולים וג'האנה ראשונה
10 - יהל אביגור - 30.1.24 - יום 7 - הקלטה 10 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מכשולים וג'האנה ראשונה.mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 6 - הקלטה 9 - בוקר - הנחיות למדיטציה - התמודדות עם מכשולים, ארבעת בסיסי הכוח
9 - יהל אביגור - 29.1.24 - יום 6 - הקלטה 9 - בוקר - הנחיות למדיטציה - התמודדות עם מכשולים, ארבעת בסיסי הכוח.mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...

Pages

Subscribe to רצועות השמע