שיחת פתיחה

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Opening talk
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Opening Talk
Teacher name: 
Lila Kimhi
Retreat name: 
Vipassana Weekend Retreat with
Year: 
2015
Talk number: 
1