מדיטציית מטהא מונחית

Sandya Bar-Kama
Dharma type: 
Guided meditation
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Metta Meditation 20Feb2015.
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Retreat name: 
The Empathetic Mind - Practici
Year: 
2015
Talk number: 
3