שיחת פתיחה

Sandya Bar-Kama
Dharma type: 
Opening talk
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Beginning talk
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Retreat name: 
Effortless Effort Vipassana We
Year: 
2015
Talk number: 
1