צהריים - שיחת דהרמה - דהאמה והארה - חקירה של החוויה