צהריים - מדיטציה מונחית - שלושת מאפייני המציאות - הקלטה 3