יום 7 - ערב - מדיטציה מונחית - מודעות נרחבת - הקלטה 19