יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - זאת רק דוקהה שמתהווה ומתפוגגת - הקלטה 7