יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - אז מה עושים עם המציאות הזאת - הקלטה 2