יום 8 - הקלטה 14 - ערב - שיחת דהרמה - תובנה וסמדהי