מטהה Metta

הקלטה
19 - שימי לוי - 08.08.2023 - יום 7 - ערב - שיחת דהרמה - סליחה - הקלטה 19.mp3
הקלטה
18 - סטיבן פולדר - 08.08.2023 - יום 7 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 18.mp3
הקלטה
17 - שימי לוי - 08.08.2023 - יום 7 - בוקר - הנחיות למדיטציה - דמות נייטרלית - הקלטה 17.mp3
הקלטה
15 - סטיבן פולדר - 07.08.2023 - יום 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לחבר במצוקה - הקלטה 15.mp3
הקלטה
12 - סטיבן פולדר - 06.08.2023 - יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - התיידדות עם עצמי, מטא לעצמי ולדמות מיטיבה - הקלטה 12.mp3
הקלטה
14 - שימי לוי - 07.08.2023 - יום 6 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מטא לחבר - הקלטה 14.mp3
הקלטה
9 - שימי לוי - 05.08.2023 - יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לעצמי ולדמות נוספת - הקלטה 9.mp3
הקלטה
8 - שימי לוי - 05.08.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - הנחיות לתרגול מטא לעצמי (משפטים) - הקלטה 8.mp3
הקלטה
11 - שימי לוי - 06.08.2023 - יום 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - טיפוח כוונה מיטיבה, מטא לעצמי ולדמות מיטיבה - הקלטה 11.mp3
הקלטה
3 - שירי בר - 21.07.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - לראות בעיניים טובות - הקלטה 3.mp3
הקלטה
5 - קרן ארבל - 09.06.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא - הקלטה 5.mp3
הקלטה
4 - שחר מתן - 08.06.2023 - יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 4.mp3
הקלטה
2 - יהל אביגור - 08.06.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות תרגול מטא - הקלטה 2.mp3
הקלטה
10 - קרן ארבל - 08.05.2023 - יום 4 - ערב - מדיטציה מונחית - מטהה, להיות גוף שנח בתוך לב - הקלטה 10.mp3
הקלטה
8 - זהר לביא - 08.05.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - ינשופים מקרינים מטא - הקלטה 8.mp3
הקלטה
7 - שרית זר אביב - 27.04.2023 - יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - אווירה של מטא - הקלטה 7.mp3
הקלטה
20 - זהר לביא - 12.04.2023 - יום 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לתופעות בגוף - הקלטה 20.mp3
הקלטה
12 - שלומית שליו - 10.04.2023 - יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 12.mp3
הקלטה
8 - שחר מתן - 09.04.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 8.mp3
הקלטה
4 - זהר לביא - 08.04.2023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא כעוגן - הקלטה 4.mp3
הקלטה
11 - שימי לוי - 19.03.2023 - יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא, אהבה וחמלה - הקלטה 11.mp3
הקלטה
12 - שימי לוי - 19.03.2023 - יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - התנועה פנימה והתנועה החוצה בתרגול מטא - הקלטה 12.mp3
הקלטה
6 -ג'איה אשמור - 06.03.2023 - יום 4 - בוקר - מדיטציה מונחית - Metta - הקלטה 6.mp3
הקלטה
8 - שימי לוי - 11.02.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא לדמות הניטרלית - הקלטה 8.mp3
הקלטה
5 - שימי לוי - 10.02.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא לדמות המיטיבה - הקלטה 5.mp3
הקלטה
7 - שימי לוי - 10.02.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - לב ללא גבולות - הקלטה 7.mp3
הקלטה
3 - שימי לוי - 09.02.1023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 3.mp3
הקלטה
6 - שחר מתן - 10.02.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא, התרחבות לחבר קרוב - הקלטה 6.mp3
הקלטה
6 - קרן ארבל - 27.01.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - סמהדי ומטא כבסיס לראייה צלולה - הקלטה 6.mp3
הקלטה
9 - שימי לוי - 28.01.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא, ביקורת עצמית, רכות ושאלות תשובות - הקלטה 9.mp3

Pages