יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לדמות הקלה