26.01.2023 - יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - בועת מטא - הקלטה 5