שיחות דהרמה מוקלטות

יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
כריסטופר טיטמוס Dharma Talk לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Unstopable Freedom לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation Instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Intro Talk & Meditation instr לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Powers of Mind לשמיעה
כריסטופר טיטמוס What do We Want from Life לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The mind and its depth לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Emptiness of Busyness לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Opening Talk לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Clinging לשמיעה
כריסטופר טיטמוס World of Mind-Body לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Inquiry לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation Instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Deeper than Mindfulness לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation Instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Where is home לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation Instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Do I believe in God? לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Search for the Sacred לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Awakening of the Heart לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Closing Talks & Metta לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Experience of Insight Meditation לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf4 Time and Transformation לשמיעה
צ’ארלס ז’נו Charles-Concentration,mindfulness and wisdom לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf9 Search of Oneness לשמיעה
כריסטינה פלדמן Renunciation לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf5 The Forces of Craving לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf1 Metta Instructions לשמיעה
כריסטינה פלדמן Sharing our World with Intention לשמיעה

עמודים

עמודים