שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה שנה
שימי לוי הנחיות למדיטציה - שימי לוי
צ’ארלס ז’נולילה קמחי Charles Genoud and Lila Kimhi - Q&A session
שרית זר-אביב מדיטציה מונחית - שרית זר-אביב
לילה קמחי מדיטציה מונחית - לילה קמחי
יהל אביגור מדיטציה מונחית - אנאטה
לילה קמחי הנחיות יום 1 להבנת ותרגול לא עצמי
אלה בת-אל טולנאי שיחת פתיחה של סופ"ש מדיטצית ויפאסנה בהנחיית שימי לוי ובת אל טולנאי 26/10/2017 עד 28/10/2017
צ’ארלס ז’נו Guided meditation - Observing the thoughts
שרית זר-אביב מדיטציה מונחית - שרית זר-אביב
שימי לוי Forgiveness as letting go
יהל אביגור הנחיות ומדיטציה מונחית - משחק של מראות
אלה בת-אל טולנאי שיחת דאנה והנחיות למדיטציה - אלה טולנאי
שרית זר-אביב מדיטציה מונחית - שרית זר-אביב
צ’ארלס ז’נו Concepts and reality
פטרישיה פלדמן-ז’נו Supporting factors - mindfulness, concentration, effort
יהל אביגור הנחיות לתרגול ריקות, דעיכה ושחרור
לילה קמחייהל אביגור שיחת פתיחה סופ״ש ארוך של מדיטצית ויפאסנה בנושא ריקות לאנשים עם נסיון בתרגול בהנחיית לילה קמחי ובסיועו של יהל אביגור
אלה בת-אל טולנאי מדיטציה מונחית - אלה טולנאי
פטרישיה פלדמן-ז’נו Dharma talk by Patricia Feldman Genoud
לילה קמחי Sacred feelings
שרית זר-אביב סליחה לעצמי
יהל אביגור הנחיות לתרגול אנאטה
יונתן דומיניץ Mindfulness
צ’ארלס ז’נו Vipassana, the uniqueness of experience
לילה קמחי מדיטציה מונחית - לילה קמחי
צ’ארלס ז’נו No willing to be present
לילה קמחי אין עצמי, אין בעייה
שימי לוי בין ערות לחירות
פטרישיה פלדמן-ז’נו Guided meditation - Finding the inner smile
פטרישיה פלדמן-ז’נו Guided meditation - Offering care by Patricia Genoud

עמודים

עמודים