שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה/קורס שנה
2018
2018
רון אלון 2018
אלה בת-אל טולנאי 2018
אלה בת-אל טולנאי 2018
קרן ארבל 2018
אלה בת-אל טולנאי 2018
קרן ארבל 2018
שרית זר-אביב 2018
אלה בת-אל טולנאי 2018
שרית זר-אביב 2018
קרן ארבל 2018
קרן ארבל 2018
קרן ארבל 2018
קרן ארבל 2018
לילה קמחי 2018
קרן ארבל 2018
קרן ארבל 2018
קרן ארבל 2018
לילה קמחי 2018
קרן ארבל 2018
לילה קמחי 2018
קרן ארבל 2018
קרן ארבל ריטריט תרגול ולימוד למתרגלות/ים ותיקות/ים בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל 2018
יונתן דומיניץ ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ואלה (בת-אל) טולנאי 2018 לשמיעה
יונתן דומיניץ ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ואלה (בת-אל) טולנאי 2018 לשמיעה
אלה בת-אל טולנאי ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ואלה (בת-אל) טולנאי 2018 לשמיעה
יונתן דומיניץאלה בת-אל טולנאי ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ואלה (בת-אל) טולנאי 2018 לשמיעה
ג׳יימס בראז סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ג׳יימס בראז ובסיועם של רון אלון ושרית זר אביב 2018 לשמיעה
ג׳יימס בראז סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ג׳יימס בראז ובסיועם של רון אלון ושרית זר אביב 2018 לשמיעה

עמודים

עמודים