שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה/קורס שנה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011
סטיבן פולדר 2011
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011
סטיבן פולדר 2011
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011
סטיבן פולדר 2011
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה
סטיבן פולדר 2011 לשמיעה

עמודים

עמודים