תרגומי סוטות (דרשות הבודהה)

הכתבים העתיקים ביותר של הבּוּדהיזם: סוּטוֹת מתוך הקנון הפאלי

קריאה ישירה של הסוטות מאפשרת הצצה אישית לעולם רוחני עמוק ועשיר. טקסטים אלו נוצרו מתוך הבנה עמוקה ואינטימית של המציאות הפנימית האנושית וחמלה אמיתית לכל אלו שעדיין שקועים בצער, שנאה, כאב, השתוֹקקוּת וסבל. אני מאמינה שבקריאה ישירה של הטקסטים המקוריים, יוּכל כל אחד למצוא את מקורות ההשראה שלו, וכלים אפקטיווים לטיפוח ופיתוח של חיי עֵירוּת וחופש.

להמשך קריאה...

מתוך:

Dhammacakkappavattana Suttra
The Turning of the Wheel of Dhamma
http://www.buddhamind.info/leftside/teachings/dcak-sut.htm

כך שמעתי. פעם אחת, המבורך (הבודהא) השתכן בבנארס, בפארק הצבאים אשר באיסיפאטאנא (Isipatana), ליד באראנאסי (Baranasi). שם פנה המבורך אל קבוצת חמשת הביקהו (נזירים) במלים הבאות:

זה שהולך קדימה לחיים של חוסר בית, חייב שלא לקחת את אחת משתי הדרכים הקיצוניות. האחת היא התמכרות חושית אשר היא נמוכה, גסה, וולגרית, שפלה ולא מועילה. השניה היא ייסור עצמי שהוא מכאיב, שפל ולא מועיל. ביקהו, על ידי הימנעות משתי גישות קיצוניות אלה, תאתהאגתה מימש את דרך האמצע אשר מעניקה ראייה והבנה ומובילה לשלווה, הבנה ישירה, התעוררות וניבאנה.

להמשך קריאה...

עמודים