פעילויות

תצוגת רשימהתצוגת טבלהתצוגת לוח שנה
אפשרויות חיפוש נוספות
סגירת אפשרויות חיפוש נוספות
אירוע תאריך בהנחיית בסיוע מיקום
***חדש*** סופ"ש ארוך (ד' עד שבת) של ויפסנא - שימי לוי, בסיוע אסף פדרמן
Insight meditation long weekend- Simi Levi with the assistance of Assaf Federman
07/12/2022 עד 10/12/2022 שימי לוי אסף פדרמן עין דור
סופ״ש ארוך (ד' עד שבת) של ויפסנא - קרן ארבל ושימי לוי
Insight meditation long weekend retreat with Keren Arbel and Simi Levi
14/12/2022 עד 17/12/2022 קרן ארבלשימי לוי עין דור
סופ״ש ארוך (ד' עד שבת) בנושא מטא ואנטא - שימי לוי וקרן ארבל - למתקדמות/ים
Metta and Anata long weekend retreat with Simi Levi and Keren Arbel - for advanced practitioners
25/01/2023 עד 28/01/2023 שימי לויקרן ארבל עין דור
סופ״ש ארוך בנושא איכויות הלב (רביעי עד שבת) - שימי לוי
Brhama Vihara long weekend retreat with Simi Levi
08/02/2023 עד 11/02/2023 שימי לוי עין דור
ריטריט ויפסנא - שימי לוי וסטיבן פולדר - בעלי/ות ניסיון קודם
Insight Meditation Retreat with Simi Levi and Stephen Fulder - for experienced practitioners
15/03/2023 עד 21/03/2023 שימי לויסטיבן פולדר עין דור
ריטריט יום העצמאות - שימי לוי
Insight Meditation Independence Day Retreat - Simi Levi
25/04/2023 עד 29/04/2023 שימי לוי עין דור
סופ״ש ויפסנא - שימי לוי
Insight meditation weekend retreat with Simi Levi
06/07/2023 עד 08/07/2023 שימי לוי עין דור
ריטריט בנושא איכויות הלב - שימי לוי וסטיבן פולדר - בעלי/ות ניסיון קודם
Brhama Vihara Retreat with Simi Levi and Stephen Fulder
02/08/2023 עד 11/08/2023 שימי לויסטיבן פולדר עין דור
סופ״ש ארוך (ד' עד שבת) של ויפסנא - שימי לוי
Insight meditation long weekend retreat with Simi Levi
18/10/2023 עד 21/10/2023 שימי לוי עין דור
סופ״ש ארוך (ד' עד שבת) של ויפסנא - שימי לוי - למתקדמות/ים
Insight meditation long weekend retreat with Simi Levi - for advanced practitioners
29/11/2023 עד 02/12/2023 שימי לוי עין דור