חמש הנחיות להתנהגות מודעת

טיך נהאת האן

.1 בהיותי ער לסבל הנגרם בשל הרס של חיים, הנני מתחייב/ת לטפח בי חמלה וללמוד דרכים שבאמצעותן ניתן להגן על חייהם של אנשים, בעלי חיים, צמחים ומחצבים. מנויוגמור עמי לא להרוג, לא להניח לאחרים להרוג ולא למחול על כל פעולת הרג שהיאבעולם, לא במחשבותיי ולא בדרך חיי.

 


.2 בהיותי ער לסבל הנגרם בשל ניצול, אי צדק חברתי, הונאה ודיכוי, הנני מתחייב/ת לטפח בי טוב לב אוהב וללמוד דרכים שבאמצעותן ניתן לפעול למען רווחתם של אנשים,בעלי חיים, צמחים ומחצבים. הנני מתחייב/ת לתרגל נדיבות בכך שאחלק את זמני, כוחיומשאבי החומריים עם אלה הזקוקים להם באמת. מנוי וגמור עמי לא לגנוב ולא לעשוק.אכבד את נכסיהם של אחרים, אבל אמנע מהם להיבנות מסבלם של בני אדם או מיניםאחרים עלי אדמות.


3. בהיותי ער לסבל הנגרם בשל התנהגות מינית לא נאותה, הנני מתחייב/ת לטפח אחריות וללמוד דרכים שבאמצעותן ניתן להגן על ביטחונם ותמימותם של יחידיםזוגות, משפחות והחברה כולה. מנוי וגמור עמי לא להיות מעורב ביחסי מין ללא אהבהוללא מחויבות ארוכת טווח. כדי לשמר את אושרי ואת אושרם של אחרים, אני נחוש/הבדעתי לכבד את התחייבויותיי כמו גם את התחייבויותיהם של אחרים. אעשה ככליכולתי כדי להגן על ילדים מפני ניצול מיני וכדי למנוע את פירוקם של זוגות ומשפחותבשל התנהגות מינית לא נאותה.


.4 בהיותי ער לסבל הנגרם בשל דיבור בבלי דעת ובשל אי היכולת להקשיב לאחרים, הנני מתחייב/ת לטפח דיבור אוהב וקשב ממשי כדי להביא שמחה ואושר לאחריםולהקל עליהם את סבלם. ביודעי שמילים עשויות לשמח או לאמלל, אני מתחייב/תללמוד לדבר אמת, במילים שמשרות ביטחון עצמי, שמחה ותקווה. מנוי וגמור עמי לאלהפיץ ידיעות שאין לי ביטחון באמיתותן ולא לבקר או לגנות דברים שאינני מצוי/הבהם. אמנע מלהביע מילים שעלולות לזרוע מחלוקת או להביא משפחות או קהילה לידיפירוד. אעשה כל מאמץ ליישב ולפתור כל סכסוך, קטן ככל שיהיה.


5. בהיותי ער לסבל הנגרם בשל צריכה משוללת תשומת לב, הנני מתחייב/ת לטפחבריאות טובה, גופנית ונפשית, לעצמי, למשפחתי ולחברה שאני חי/ה בה, בכך שאקח עלעצמי תזונה וצריכה מודעות. אני מתחייב/ת לאכול רק מזונות שישמרו על שלווהנינוחות ושמחה בגופי, בתודעתי ובגוף ובתודעה הקיבוציים של משפחתי והחברה. מנויוגמור עמי לא לצרוך אלכוהול או כל חומר משכר שהוא, וגם לא מאכלים או פריטיםרעילים אחרים, כמו תוכניות טלוויזיה מסוימות, כתבי עת, ספרים וסרטים מסוימיםושיחות. אני ער/ה לכך שהשחתת גופי או תודעתי בידי רעלים אלה משמעותה בגידהבאבותיי ואמותיי שקדמו להורי, בהורי, בחברה ובדורות הבאים. אפעל כדי לשנות מןהיסוד אלימות, פחד, כעס ומבוכה בתוכי ובחברה בכך שאקח על עצמי צריכה נכונהלמען עצמי ולמען החברה. אני מבינ/ה שצריכה נכונה הכרחית לשינוי עצמי ולשינויהחברה כולה.